czarno-białe zdjęcie przedstawiające rzadki gatunek motyla, czyli niepylaka apollo, który siedzi na łodydze

Autor artykułu:

Data publikacji:

Niezwykły gatunek wrócił do Karkonoszy – to piękny motyl!

Czy wiesz, że w Polsce żyje jeden z największych dziennych motyli na świecie? Żeruje na kwiatach ostów, a jego skrzydła potrafią mieć nawet 8 cm. Niepylak Apollo, bo o nim mowa, już w tym roku będzie można spotkać w polskich górach. Powrót tego pięknego i cennego gatunku jest zasługą pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego. W tym artykule dowiesz się, jakie działania podjęli, aby ocalić niepylaka od wyginięcia i jak możesz im pomóc.

Niepylak Apollo – czym jest i gdzie żyje?

Niepylak Apollo to duży motyl dzienny z rodziny paziowatych. Jego nazwa pochodzi od greckiego boga słońca Apolla, co nawiązuje do jego jasnej barwy i promienistych plam na skrzydłach. Niepylak ma białe skrzydła z czarnymi plamami i czerwonymi oczkami. Jego rozpiętość skrzydeł może sięgać od 5 do 8 cm. Niepylak jest gatunkiem górskim, który występuje głównie w Alpach i na Półwyspie Iberyjskim. W Polsce jest zagrożony wyginięciem i podlega ścisłej ochronie.

Jak uratować niepylaka?

Niepylak Apollo zniknął z Karkonoszy już ponad sto lat temu. Przyczyną tego była niszczenie jego siedlisk przez człowieka. Niepylak żeruje na kwiatach ostów, które rosną na suchych i słonecznych zboczach. Niestety, te tereny były często wypalane lub koszone, co prowadziło do zaniku roślinności. Ponadto niepylak był obiektem pożądania kolekcjonerów motyli, którzy chętnie łapali go do swoich zbiorów.

Na szczęście, nie wszystko stracone. Od ponad dziesięciu lat trwa program reintrodukcji niepylaka w Karkonoszach, prowadzony przez pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego. Pierwszym krokiem było nasadzenie roślin pokarmowych dla niepylaka, czyli ostów i innych kwiatów. Następnie, w warunkach laboratoryjnych, odtworzono populację niepylaka, która była stopniowo wpuszczana na wolność. W ostatnich dniach wypuszczono pod Chojnikiem 300 sztuk gąsienic niepylaka, które niedługo przepoczwarczą się w dorosłe motyle.

motyl apollo niepylak siedzi na łodydze rośliny na łace

Jak możesz pomóc niepylakowi?

Jeśli chcesz zobaczyć niepylaka na własne oczy i wesprzeć jego ochronę, masz kilka możliwości. Po pierwsze, możesz wziąć udział w akcji obserwacji niepylaka, organizowanej przez Karkonoski Park Narodowy. Wystarczy, że zgłosisz się do biura parku i dostaniesz instrukcje, jak rozpoznać i liczyć niepylaki na wyznaczonych trasach. Po drugie, możesz przyczynić się do ochrony siedlisk niepylaka, poprzez niepalenie ognisk, niekoszenie traw i niezbieranie kwiatów. Po trzecie, możesz edukować innych o niepylaku, opowiadając im o jego pięknie i wartości, a także o zagrożeniach, jakim jest narażony.

Podsumowanie

Niepylak Apollo to niezwykły motyl, który wraca do Karkonoszy po stu latach nieobecności. Jego ocalenie jest możliwe dzięki wysiłkom pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego, którzy sadzą rośliny pokarmowe dla niepylaka i wypuszczają na wolność jego gąsienice. Ty też możesz pomóc niepylakowi, obserwując go, chroniąc jego siedliska i edukując innych. Niepylak Apollo to prawdziwy skarb polskiej przyrody, który warto poznać i zachować dla przyszłych pokoleń.


O autorce:

Michalina Antoniak